За Фирми

Обучение на вашите служители на място

Ние можем да обучим вашите служители на територията на вашата фирма. Това прави обучението по-ефективно защото служителите Ви ще се обучават на машината която ще използват. Това ще ги направи още от самото начало по-добри и опитни от това да използват нашите машини.
 

Предимството при провеждане на курс във фирмата възложител

  • По-ниска цена
  • Служителите Ви ще са заети за обучението по-малко време
  • Служителите Ви ще имат по-добри практически умения на машината която ще ползват защото курсът ще се проведе на нея

Видове обучения

Начално обучение – е за хора който не са използвали машината за която ще се обучават и е необходимо по-продължително и обстойно обучение по теория и практика. За различните курсове времетраенето е различно, но във всички положения курсът за начинаещи е най-продължителният от видовете обучения.

Продължаващо обучение (опреснителен курс) – обучението е за хора който вече имат сертификат за машината, но скоро ще изтече или вече е изтекъл. Обучението преминава през безопасните наредби при управлението на машината за която ще се обучат и при необходимост се провежда и практическо обучение. Този вид курс протича най-бързо.

Обучение за хора с опит – курсът е за хора който нямат свидетелство за управление, но вече имат добри теоретични и практични умения. Курсът е по-кратък от този за начално обучение, но се преминава през същите нормативни наредби за безопасност и експлоатация на машината. Тази възможност не е приложима за всички курсове и е необходимо допълнително споразумение между обучаемите и учебния център. Съгласно действащия закон за Професионално Образование и обучение за някой от курсовете учениците могат да се явят и на процедура за Валидиране на знания, умения  и компетентности. За Оферта

Въведете вашата информация във формата отдолу. Ние ще се свържем възможно най-скоро с вас, с готова оферта и повече информация кога ще започнем.

4.9/5 - (82 {оценки})
Към началото