Kурсове и обучения, предлагани на онлайн платформа от Професионал БГ

Курсове и Обучения предлага голяма гама професионални курсове включващи курсове за мотокар, курсове за багер, курсове за автокран, курсове за кулокран, курсове за заваряване

За Фирми

Обучение на вашите служители на място

Ние можем да обучим вашите служители на територията на вашата фирма. Това прави обучението по-ефективно защото служителите Ви ще се обучават на машината която ще използват. Това ще ги направи още от самото начало по-добри и опитни от това да използват нашите машини.
 

Предимството при провеждане на курс във фирмата възложител

  • По-ниска цена
  • Служителите Ви ще са заети за обучението по-малко време
  • Служителите Ви ще имат по-добри практически умения на машината която ще ползват защото курсът ще се проведе на нея

Видове обучения

Начално обучение – е за хора който не са използвали машината за която ще се обучават и е необходимо по-продължително и обстойно обучение по теория и практика. За различните курсове времетраенето е различно, но във всички положения курсът за начинаещи е най-продължителният от видовете обучения.

Продължаващо обучение (опреснителен курс) – обучението е за хора който вече имат сертификат за машината, но скоро ще изтече или вече е изтекъл. Обучението преминава през безопасните наредби при управлението на машината за която ще се обучат и при необходимост се провежда и практическо обучение. Този вид курс протича най-бързо.

Обучение за хора с опит – курсът е за хора който нямат свидетелство за управление, но вече имат добри теоретични и практични умения. Курсът е по-кратък от този за начално обучение, но се преминава през същите нормативни наредби за безопасност и експлоатация на машината. Тази възможност не е приложима за всички курсове и е необходимо допълнително споразумение между обучаемите и учебния център. Съгласно действащия закон за Професионално Образование и обучение за някой от курсовете учениците могат да се явят и на процедура за Валидиране на знания, умения  и компетентности. За Оферта

Въведете вашата информация във формата отдолу. Ние ще се свържем възможно най-скоро с вас, с готова оферта и повече информация кога ще започнем.

4.9/5 - (83 {оценки})
Към началото