Kурсове и обучения, предлагани на онлайн платформа от Професионал БГ

Курсове и Обучения предлага голяма гама професионални курсове включващи курсове за мотокар, курсове за багер, курсове за автокран, курсове за кулокран, курсове за заваряване

Валидиране на професионална квалификация

Валидиране на професионална квалификация и компетентност

Валидирането дава възможност да придобиете сертификат или доплома за вашите компетенци. За да придобиете такъв сертификат е необходимо да преминете през няколко различни етапа за валидиране на вашата компетентност и квалификация.

Необходими са няколко изисквания за да започнете процедурата по валидиране:

  • За лица, навършили 16 г. – завършен пръви гимназиален етап (поне 10ти клас)
  • За ученици – завършено основно образование
  • Здравословно състояние което с медицински документ удостоверява че лицето може да се обучава по тази професия
Необходимо е също лицето което желае да валидира неговите знания, да предостави документи който доказват необходимото образователно равнище и придобитите професионални знания, умения и компетентности. Такива документи може да бъдат: трудова книжка или извлечение от трудовата книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ за образователно равнище, свидетелства и удостоверения от предишни професионални обучения, референции от фирмата за която сте работили, артефакти, снимки на артефакти който Вие сте изработили и други.
4.9/5 - (72 {оценки})
Към началото