Kурсове и обучения, предлагани на онлайн платформа от Професионал БГ

Курсове и Обучения предлага голяма гама професионални курсове включващи курсове за мотокар, курсове за багер, курсове за автокран, курсове за кулокран, курсове за заваряване

Курс за трета квалификационна група по електробезопасност

3 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.

Необходими документи за записване

Курс за трета квалификационна група по електробезопасност

  • копие от диплома за завършено образование (минимум 8-ми клас)
  • медицинско удостоверение от личен лекар (да бъде записано, че може да се обучава за този курс)
 
 

 

 

Свържете се с нас

Имате допълнителни въпроси или искате да се запишете?

Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем.

 

Кога се налага обучението:

  1. Периодичност; за изпълнителски персонал през 1 година, за ръководният персоал през  2 години, Или  определена от длъжностната характеристика.
  2. при постъпване на работа
  3. за повишаване на квалификационна група
  4. за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване

Курс за трета квалификационна група по електробезопасност е предназначен за хора:

1. изпълнителските кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа;
2.
оперативният и оперативноремонтният персонал;
3.
лицата, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група;
4.
допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд;
5.
настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.
За придобиване на трета квалификационна група се изискват:
1.
знания по електротехника, теоретични и практически познания по електрообзавеждането;
2.
ясна представа за опасностите и пораженията от електрическия ток при работа по електрообзавеждането;
3.
знания по общите и специфични правила за безопасност, мерките за защита и ползването на предпазни средства;
4.
знания по правилата за допускане до работа с наряд и способност за осъществяване надзор на лица с пониска квалификационна група;
5.
практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от
електрически
ток.

5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
Фиг 1. Преглед на ел. табло

За придобиване на трета квалификационна група се изисква стаж с втора
квалификационна
група при съответното образование и професионална квалификация наймалко:
1.
без стаж висше електротехническо образование;
2.
един месец стажанти от колежи и ВУЗ, обучаващи се по електротехническа
специалност
и положили изпит за електробезопасност при работа;
3.
два месеца трета степен на професионална квалификация по електротехническа
специалност
;
4.
три месеца втора степен на професионална квалификация по електротехническа
специалност
или висше техническо образование (неелектротехническо);
5.
четири месеца втора и трета степен на професионална квалификация по техническа
специалност
(неелектротехническа);
6.
шест месеца основно/средно образование с придобита професионална квалификация.

Повече информация относно мерките за безопасност и други наредби може да намерите тук.

1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
3 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
3 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4.9/5 - (19 {оценки})
Към началото