Kурсове и обучения, предлагани на онлайн платформа от Професионал БГ

Курсове и Обучения предлага голяма гама професионални курсове включващи курсове за мотокар, курсове за багер, курсове за автокран, курсове за кулокран, курсове за заваряване

Курс за пета квалификационна група по електробезопасност

5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.

Необходими документи за записване

Курс за пета квалификационна група по електробезопасност

  • копие от диплома за завършено образование (минимум 8-ми клас)
  • медицинско удостоверение от личен лекар (да бъде записано, че може да се обучава за този курс)
 
 

 

 

Свържете се с нас

Имате допълнителни въпроси или искате да се запишете?

Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем.

 

Кога се налага обучението:

  1. Периодичност; за изпълнителски персонал през 1 година, за ръководният персоал през  2 години, Или  определена от длъжностната характеристика.
  2. при постъпване на работа
  3. за повишаване на квалификационна група
  4. за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване

Курс за пета квалификационна група по електробезопасност е необходим за:

1. техническите ръководители, упълномощени от работодателя да ръководят дейностите по обслужване, ремонт и контрол, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V;
2.
издаващите наряди и нареждания, отговорните ръководители за работа по електрообзавеждането с напрежение над 1000 V;
3.
ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.


За придобиване на пета квалификационна група се изискват:

1. задълбочени знания по теория и цялостни знания по устройство на електрообзавеждането;
2.
пълни познания за работата на електрообзавеждането, опит за безпогрешно определяне на мерките за безопасност при издаване на наряд/нареждане;
3
. пълна представа за опасностите и професионалния риск при работа по електрообзавеждането и последствията от тях;
4.
цялостни знания по този правилник и на специфичните правила за безопасност на извършваната работа, както и познания по нормативните актове;
5.
умения за бързо ориентиране в обстановката и способност да организират и ръководят безопасно извършване на работите както при нормални експлоатационни условия, така и при
аварийни
ситуации;
6.
знания по правилата за използване на защитните средства и умения за прилагането им;
7.
знания и практически умения за прилагане на правилата за първа долекарска помощ.

 
 

 

 

2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
Фиг. 1 Измерване на ток и ел. съпротивление

За придобиване на пета квалификационна група се изисква

стаж с четвърта
квалификационна
група, при съответното образование и професионална квалификация,
най
малко:
1.
шест месеца висше електротехническо образование;
2.
дванадесет месеца трета степен на професионална квалификация по лектротехническа специалност;
3.
осемнадесет месеца втора степен на професионална квалификация по
електротехн
ическа специалност, висше техническо образование (неелектротехническо).

Повече информация от наредбата за безопасност може да намерите на този линк.

 

1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
3 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
3 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4.9/5 - (22 {оценки})
Към началото