Kурсове и обучения, предлагани на онлайн платформа от Професионал БГ

Курсове и Обучения предлага голяма гама професионални курсове включващи курсове за мотокар, курсове за багер, курсове за автокран, курсове за кулокран, курсове за заваряване

Курс за първа квалификационна група по електробезопасност

1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Необходими документи за записване

Курс за първа квалификационна група по електробезопасност

 • копие от диплома за завършено образование (минимум 8-ми клас)
 • копие от шофьорска книжка (ако имате такава)
 • медицинско удостоверение от личен лекар (да бъде записано, че може да се обучава за този курс)
 • 2 бр. снимки паспортен формат (можем да ви снимаме при нас)

Свържете се с нас

Имате допълнителни въпроси или искате да се запишете?

Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем.

 

Кога се налага обучението:

 1. Периодичност; за изпълнителски персонал през 1 година, за ръководният персоал през  2 години, Или  определена от длъжностната характеристика.
 2. при постъпване на работа
 3. за повишаване на квалификационна група
 4. за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване

Първа квалификационна група придобиват лицата от неелектротехническия персонал, назначавани на работа като:

1. общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток;

2. работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник – зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).

(2) За придобиване на първа квалификационна група се изискват елементарни знания за:

1. опасностите, пораждани от електрическия ток;

2. условията и действията на работещия с електрообзавеждането, които могат да са опасни;

3. правилата за безопасност, пряко свързани с извършваната работа;

4. оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

 
 

 

 

Kvalifikacionna grupa po elektrobezopasnost
Фиг. 1 Измерване на напрежение

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – Курс за първа квалификационна група по електробезопасност

При нещастни случаи с хора, попаднали под напрежение – се предприемат НЕЗАБАВНИ МЕРКИ за изключване на напрежение, без изчакване.

Работите по електрообзавеждането без изключване на напрежението на тоководещи части или в близост до тях се извършват ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при използването на:

 • Защитни ограждения на разположените в близост до работното място и други части под напрежение, към които е възможен случаен допир;
 • Диелектрични боти или диелектрични килимчета;
 • Диелектрични ръкавици или инструменти с изолирани ръкохватки и стебла;
 • Сухи и чисти изолирани инструменти без видимо външно нарушение на изолацията.

Не се допускат:

 • Издаването и изпълнението на нареждания за работа, които са в противоречие на този правилник и на вътрешните инструкции;
 • До работа на лица с явни признаци на заболяване , в нетрезво състояние или под действието на опиати;
 • До работа на лица, допуснали нарушение или неспазване на изискванията на правилника, с отнето удостоверение за квалификационна група.

Не се допуска:

 • Доближаването на работещи до части под напрежение с клещи, указатели за напрежение, ръкохватки електроизмерителни за предпазители и др. на разстояния, които са по-малки от ограниченията за изолираните части на тези средства;
 • Допирането на изолатори под напрежение без използването на защитни средства;
 • Работата с навити ръкави на работното облекло;
 • Използването на ножовки, пили, метални метри и др. за работа на части под напрежение;
 • Работа на неосветени места.

Повече информация от наредбата за безопасност може да намерите на този линк.

1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
3 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
3 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4.9/5 - (18 {оценки})
Към началото