Kурсове и обучения, предлагани на онлайн платформа от Професионал БГ

Курсове и Обучения предлага голяма гама професионални курсове включващи курсове за мотокар, курсове за багер, курсове за автокран, курсове за кулокран, курсове за заваряване

Курс за четвърта квалификационна група по електробезопасност

4 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.

За курс за четвърта квалификационна група по електробезопасност

  • копие от диплома за завършено образование (минимум 8-ми клас)
  • медицинско удостоверение от личен лекар (да бъде записано, че може да се обучава за този курс)

Свържете се с нас

Имате допълнителни въпроси или искате да се запишете?

Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем.

 

Кога се налага обучението:

  1. Периодичност; за изпълнителски персонал през 1 година, за ръководният персоал през  2 години, Или  определена от длъжностната характеристика.
  2. при постъпване на работа
  3. за повишаване на квалификационна група
  4. за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване

Курс за четвърта квалификационна група по електробезопасност е предназначен за хора:


1.
лицата, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация, оперативното обслужване, ремонтите, реконструкциите и модернизациите;
2.
издаващите наряди, нареждания и отговорните ръководители;
3.
лицата, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания.

За придобиване на четвърта квалификационна група се изискват:

1. задълбочени знания по електротехника и теоретични познания по
електрообзавеждането
;
2.
пълни познания по устройството и схемите на електрообзавеждането, опит за свободно и бързо ориентиране при извършване на манипулации и превключвания, както и умения за
изпълн
ение и контрол на мерките за безопасност;
3.
пълна представа за опасностите и професионалния риск при работа по
електрообзавеждането
;
4.
цялостни знания по този правилник и на специфичните правила за безопасност при
работа
по електрообзавеждането;
5.
умения да организират и ръководят безопасно извършване на работите както при
нормални
експлоатационни условия, така и при аварийни ситуации;
6.
знания по правилата за използване на защитни средства и умения за прилагането им;
7.
знания и практически умения за прилагане на правилата за първа долекарска помощ.

 
 

 

 

Kvalifikacionna grupa po elektrobezopasnost
Фиг 1. Измерване на ток и напрежение

За придобиване на четвърта квалификационна група се изисква :

стаж с трета квалификационна група при съответното образование и професионална квалификация,
най
малко:
1.
два месеца висше електротехническо образование;
2.
три месеца трета степен на професионална квалификация по електротехническа
специалност
;
3.
четири месеца втора степен на професионална квалификация по електротехническа
специалност
, висше техническо образование (неелектротехническо);
4
. шест месеца втора и трета степен на професионална квалификация по техническа
специалност
(неелектротехническа), средно образование с професионална квалификация;
5.
осем месеца основно образование с придобита професионална квалификация.

Повече информация относно мерките за безопасност и други наредби може да намерите тук.

1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
3 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
3 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4.8/5 - (17 {оценки})
Към началото