Курс за Квалификационна група по електробезопасност

Kvalifikacionna grupa po elektrobezopasnost

Необходими документи за записване

За Квалификационна група по електробезопасност

  • копие от диплома за завършено образование (минимум 8-ми клас)
  • копие от шофьорска книжка (ако имате такава)
  • медицинско удостоверение от личен лекар (да бъде записано, че може да се обучава за този курс)
  • 2 бр. снимки паспортен формат (можем да ви снимаме при нас)

Свържете се с нас

Имате допълнителни въпроси или искате да се запишете?

Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем.

Кога се налага обучението:

  1. Периодичност; за изпълнителски персонал през 1 година, за ръководният персоал през  2 години, Или  определена от длъжностната характеристика.
  2. при постъпване на работа
  3. за повишаване на квалификационна група
  4. за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване

Първа квалификационна  група по НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

За общи и строителни работници и работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти.

Втора квалификационна  група по ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

За начинаещите работници, които не се допускат до самостоятелна работа, електротехнологическият персонал и практикантите и стажантите от учебни заведения.

Трета квалификационна група

За изпълнителските кадри; оперативният и оперативно-ремонтният персонал; лицата, които ръководят и/или обучават други работници; наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд.

 
 

 

 

Четвърта квалификационна група по ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

За лицата, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация; издаващите нареждания и отговорните ръководители; лицата, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания.

Пета квалификационна група

За техническите ръководители които работят с до и над 1000 V; издаващите нареждания, отговорните ръководители за работа по електрообзавеждането с напрежение над 1000 V; ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.

 
 

 

 

Можете да се запишете за квалификационна група по електробезопасност като посетите наш учебен център и подадете вашите документи който са необходими. След като се сформира група ние ще Ви се обадим и уточним кога и как ще започне.

Обучението стартира когато се сформира група от 3-5 човека. Обикновено това става веднъж на 2 седмици.

Цената на курсът за електробезопасност е различна спрямо категорията. Моля посетете отделните страници за електробезопасност за повече информация.

Документът се получава след като теоретичният тест е преминат и курсът е платен.

Можете да ползвате този документ в други членки на Европейският съюз след като сте го превели на съответният език.

4.9/5 - (58 {оценки})
Към началото