Курс за ПСМ

Курс за пътно строителни машини - ПСМ

Някой от машините използвани при управлението на мотокар

Курсът за Пътно Строителни Машини е предвиден да Ви даде подходящото теоретично обучение  включващо здравословни и безопасни условия на труд, технически чертежи, основни термини свързани с сила, съпротивление и т.н. В практическата част от обучението Вие ще имате възможност да се качите на нашата машина и да се упражнявате докато не придобиете достатъчно добри умения.

Обучението е с одобрена програма на Министерството на образованието и съобразено с Държавните Образователни Изисквания. Завършилите успешно курса за ПСМ получават свидетелство за правоспособност който е издаден на официална бланка от Министерството на образованието и важи в други държави след превод на съответният език.

Категории на квалификация:

  1. При придобиване на вашето свидетелство Вие имате правото да управлявате багер, булдозер, грейдер, челен товарач и Валяк
Лицата който имат опит и могат да докажат, че са способни да работят с такива машини е възможно да преминат на “валидиране” на техните умения за по-бързо преминаване на курса. Хората който са завършили технически училища с изучаване на транспортна техника се обучават при преференциялни цени и условия.
Курсовете се провеждат групово с 3-4 човека.
 
За фирми, моля да посетите нашата страница За Фирми, там може да поискате оферта за най-добра оферта и цена.
  1. Копие от диплома за завършено образование (минимум 10-ти клас)
  2. Копие от шофьорска книжка (ако имате такава)
  3. Медицинско удостоверение от личен лекар (да бъде записано, че може да се обучава за водач на пътно строителни машини)
  4. 2 бр. снимки паспортен формат
Към началото