Курс за Пътно строителни машини – ПСМ

Курс за пътно строителни машини - ПСМ

Някой от машините използвани при управлението на пътно строителни машини

Курс за Пътно Строителни Машини – ПСМ е предвиден да Ви даде подходящото теоретично обучение  включващо здравословни и безопасни условия на труд, технически чертежи, основни термини свързани с сила, съпротивление и т.н. В практическата част от обучението Вие ще имате възможност да се качите на нашата машина и да се упражнявате докато не придобиете достатъчно добри умения.

Обучението е с одобрена програма на Министерството на образованието и съобразено с Държавните Образователни Изисквания. Завършилите успешно курса за ПСМ получават свидетелство за правоспособност който е издаден на официална бланка от Министерството на образованието и важи в други държави след превод на съответният език.

Обучението се извършва на наш полигон като преди това се преминава на теоретично обучение. То може да бъде дистанционно като ние ще Ви раздадем учебни материали и след това трябва да се явите на изпит или присъствено като отново завършва с тест.

Категории на квалификация:

  1. При придобиване на вашето свидетелство Вие имате правото да управлявате багер, булдозер, грейдер, челен товарач и валяк
Лицата който имат опит и могат да докажат, че са способни да работят с такива машини е възможно да преминат на “валидиране” на техните умения за по-бързо преминаване на курса. Хората който са завършили технически училища с изучаване на транспортна техника се обучават при преференциялни цени и условия.
Курсовете се провеждат групово с 3-4 човека.
 
За фирми, моля да посетите нашата страница За Фирми, там може да поискате оферта за най-добра оферта и цена.
  1. Копие от диплома за завършено образование (минимум 10-ти клас)
  2. Копие от шофьорска книжка (ако имате такава)
  3. Медицинско удостоверение от личен лекар (да бъде записано, че може да се обучава за водач на пътно строителни машини)
  4. 2 бр. снимки паспортен формат

За повече информация относно включените модули вижте страницата на МОН

Към началото